جلسه انجمن اولیا و مربیان

on . Posted in اخبار

جلسه انجمن اولیا و مربیان با حضور اعضای انجمن روز پنجشنبه مورخ 95/11/14 در دفتر مدیریت مجتمع برگزار گردید .در این جلسه پیرامون مسایل آموزشی و تربیتی مجتمع به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.