برگزاری روز عطا(بخشش) در مجتمع

on . Posted in اخبار

روز پنجشنبه مورخ 96/8/25 بمناسبت همیاری و کمک به نیازمندان ،د انش آموزان مجتمع بصورت داوطلبانه فروشگاهی را راه اندازی کردند . مبلغ حاصل از فروش این اجناس برای هلال احمر لحاظ گردید.