نظر شما در خصوص به همراه داشتن تلفن همراه توسط دانش آموز؟

رأی دهی به این نظرسنجی پایان یافته است


آمار:

No Flash Player Installed


تعداد آرا   21
شروع رأی گیری   چهارشنب 22 , بهمن , 1393
پایان رأی گیری   چهارشنب 20 , اسفند , 1393